ΠΟΜΙΔΑ: Δύο προτάσεις αναγκαίων βελτιώσεων για την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

1 Εβδομάδα πριν 3
Έστειλε επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο