Προσλήψεις προσωπικού από το ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Ειδήσεις

ΑΡΚΑΔΙΑ. Από τη Διοίκηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ της Τρίπολης ανακοινώνεται ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις Νοσηλευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο e mail: [email protected] για να κληθούν ύστερα σε προφορική συνέντευξη.Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό γίνονται δεκτές οι αιτήσεις Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης ( Π.Ε., Τ.Ε.,Δ.Ε., Ι..Ε.Κ.}. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού είναι η κατοχή αντίστοιχης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί και θα ληφθεί υπ’ όψιν στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.Για την κάλυψη θέσεων…
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >

Ετικέτες: ,

Μενού