Γεμάτο με ραντεβού στην εφορία το τελευταίο τετράμηνο – Πότε πρέπει να πληρωθεί η τρίτη 3η δόση του φόρου εισοδήματος

Ειδήσεις

Ήδη για κάποιους η πληρωμές προς την εφορία ξεκίνησαν με το φόρο εισοδήματος από τον Ιούλιο, οι περισσότεροι φορολογούμενοι ξεκίνησαν να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους από τις 17 Σεπτεμβρίου όταν και έληγε η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των δύο πρώτων δόσεων του φόρου εισοδήματος και πλέον το πρόγραμμα έχει φορολογικές υποχρεώσεις για κάθε μήνα.


Η λίστα των υποχρεώσεων παραμένει μακρά και οι τελευταίες ημέρες κάθε μήνα θα έχουν την πληρωμή μια σειρά φόρων, αλλά και την τακτοποίηση μια σειρά υποχρεώσεων προς την εφορία.

Συγκεκριμένα, έως και σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει:

  • να πληρωθεί η τρίτη 3η δόση του φόρου εισοδήματος. Θα ακολουθήσουν άλλες 5 δόσεις φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Οι δόσεις του φόρου εισοδήματος είναι μηνιαίες και πρέπει να εξοφλούνται έως το τέλος κάθε μήνα. Η επόμενη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις τις 31-10-2021 και η τελευταία έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2022.
  • να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισπράξει τον Ιούλιο αποζημίωση για τα ενοίκια τους. Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν αποζημιωθεί προκαταβολικά για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιούλιο, θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις COVID στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως το τέλος του μήνα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει λάβει την αποζημίωση αλλά δεν υποβάλει δήλωση COVID εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό, δηλαδή θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να το επιστρέψει ακόμα και αν το δικαιούται.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν ή να υποβάλλουν τις αρχικές δηλώσεις COVID για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορθώσεις.

Ειδικότερα οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Δήλωση COVID μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει δήλωση CΟVID για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
  • Να καταβάλουν τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου όσοι επλήγησαν από την πανδημία και επιθυμούν να επανενταχθούν στην ρύθμιση που έχασαν. Βασική προϋπόθεση για την επανένταξη είναι οι φορολογούμενοι να έχουν χάσει την ρύθμιση στο διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 έως και τις 31 Ιουλίου του 2021, λόγω της πανδημίας.

Οι οφειλέτες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ρύθμιση των 100 ή των 120 δόσεων και να εξοφλήσουν τα παλαιά χρέη τους σε περισσότερες δόσεις, θα πρέπει:

  • Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport
  • Να καταβάλουν τη δόση μηνός Αυγούστου 2021 της ρύθμισής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναβιώσουν την ρύθμιση με την καταληκτική ημερομηνία να επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων.

 Πηγη

Μενού